LA Geo Miljö AB är ett konsultföretag med spetskompetens inom markmiljö-området.


Kärnverksamheten innefattar bl a:

  1. Allmän miljörådgivning med fokus på mark och grundvatten.

  2. Kartläggning av föroreningar i mark och grundvatten.

  3. Riskvärdering och bedömning av åtgärdsbehov.

  4. Projektering och genomförande av efterbehandlingsåtgärder.

  5. Undersökning, övervakning och återställning av deponiområden.


Företagets ägare Johan Larsson har varit verksam i branschen sedan 1989. Mångårig samverkan med extern spetskompetens inom geoteknik, byggledning och entreprenadverksamhet medger att även stora projekt kan hanteras med en effektiv minimal organisation.


Kontakta Johan Larsson via e-post eller telefon för mer information.


 
Skicka e-brev till mig